Slovak V súčasnej dobe si prezeráte stránky v poľštine
Detergent Info  

Hľadať pre váš výrobek pod

Na týchto stránkach sa môžete dozvedieť zložiek prítomných v pracích prostriedkov pre domácnosť.
Informácie boli poskytnuté, je, ako to vyžaduje Európske Detergenty Poriadku
(EC 648/2004)

Vložte čiarový kód

Prosim, vložte čiarový kód, ktorý môžete nájsť na obale výrobku.

Vložte čiarový kód

Ak nepoznáte čiarový kód, prosim informujte nás e- mailom a uved'te presne detaily o výrobku.

info@detergentinfo.com

Tu je priklad čiarového kódu.

Detergent Info has set a cookie on your machine for Web analytics.

  Find Out More