Bulgarian В момента виждате на сайта на английски език
Detergent Info  

Търсене на продукт си по-долу

На този сайт можете да намерите на съставките в домакински почистващи препарати.
Предоставяната информация, както се изисква от Европейската Препарати регламенти
(EC 648/2004)

Въведете Баркод

Моля въведете баркод номер намерите в опаковката на продукта по-долу.

Вход Баркод брой

Ако не разполагате с баркод номер, моля свържете се с нас по електронната поща с точната информация.

info@detergentinfo.com

Ето един пример за баркод.

Detergent Info has set a cookie on your machine for Web analytics.

  Find Out More